Voor organisaties die hun leiders en professionals willen helpen met het vergroten van hun impact

We formuleren samen wat het doel is van het traject en welke focus we kiezen. Onze samenwerking begint daarom bij een kennismaking en een goed gesprek waarin ik vooral vragen zal stellen. Op basis van ons gesprek kunnen we samen vaststellen wat het beste aansluit en hoe ik jullie het beste kan faciliteren. De ontwikkeling die we voor ogen hebben vertalen we naar een traject met trainingen, workshops, intervisie, team sessies en/of coaching. Bij grotere opdrachten werk ik altijd samen met steengoede collega facilitators en neem ik de rol van programma manager aan.

Voor organisaties die hun leiders en professionals willen helpen met het vergroten van hun impact

We formuleren samen wat het doel is van het traject en welke focus we kiezen. Onze samenwerking begint daarom bij een kennismaking en een goed gesprek waarin ik vooral vragen zal stellen. Op basis van ons gesprek kunnen we samen vaststellen wat het beste aansluit en hoe ik jullie het beste kan faciliteren. De ontwikkeling die we voor ogen hebben vertalen we naar een traject met trainingen, workshops, intervisie, team sessies en/of coaching. Bij grotere opdrachten werk ik altijd samen met steengoede collega facilitators en neem ik de rol van programma manager aan.

Wat speelt er in de organisatie? Welke problemen komen naar voren? Waar willen jullie naartoe ontwikkelen de komende jaren? Wat is de strategie van de organisatie en hoe sluit het leiderschap daarbij aan? Dat zijn voorbeelden van vragen die belangrijk zijn om te stellen. Het vormgeven van een goed ontwikkelprogramma volgt daarna.

In sessies heb ik steeds voor ogen om deelnemers zelf tot belangrijke inzichten te laten komen én dat ze meteen iets kunnen toepassen waardoor ze hun impact vergroten. Samen zorgen we voor een veilige sfeer waarin deelnemers kunnen leren en uitproberen en ze kwetsbaar kunnen zijn. Ik houd ervan een goede balans te vinden tussen diepgang en inzicht enerzijds en praktisch toepasbare tools anderzijds. Deelnemers van mijn trainingen geven aan dat ze veel inzichten hebben gekregen en dat ze tools hebben om hun gedrag te veranderen. Dat komt door de juiste mix van interventies die ervoor zorgt dat er op alle lagen ontwikkeld wordt. Het resultaat voor de organisatie is een groep bevlogen medewerkers die weet hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Deelnemers ervaren meer zelfvertrouwen, hebben handvatten om authentiek te kunnen leiden en kunnen duurzame beslissingen nemen. Er is meer plezier op de werkvloer, helderheid in communicatie en verbinding in het team.

Voor een succesvol team-traject is het belangrijk dat we onderhuidse spanningen bespreekbaar maken en hetgeen niet gezegd wordt op tafel krijgen. Maar net zo belangrijk is het dat we aandacht besteden aan de afspraken, rollen en verantwoordelijkheden.

Het resultaat voor jullie is een betere samenwerking, succes als team en natuurlijk een goede sfeer. Je leert met elkaar andere vormen van luisteren, vergaderen en gesprekken voeren. Jullie bouwen aan vertrouwen zodat kwetsbaarheid er mag zijn en je onderling meer begrip krijgt voor jullie achterliggende drijfveren. We creëren helderheid over jullie rollen en verantwoordelijkheden. In dit artikel geef ik alvast wat tips en krijg je een idee van mijn werkwijze bij teambegeleiding.

Wat speelt er in de organisatie? Welke problemen komen naar voren? Waar willen jullie naartoe ontwikkelen de komende jaren? Wat is de strategie van de organisatie en hoe sluit het leiderschap daarbij aan? Dat zijn voorbeelden van vragen die belangrijk zijn om te stellen. Het vormgeven van een goed ontwikkelprogramma volgt daarna.

In sessies heb ik steeds voor ogen om deelnemers zelf tot belangrijke inzichten te laten komen én dat ze meteen iets kunnen toepassen waardoor ze hun impact vergroten. Samen zorgen we voor een veilige sfeer waarin deelnemers kunnen leren en uitproberen en ze kwetsbaar kunnen zijn. Ik houd ervan een goede balans te vinden tussen diepgang en inzicht enerzijds en praktisch toepasbare tools anderzijds. Deelnemers van mijn trainingen geven aan dat ze veel inzichten hebben gekregen en dat ze tools hebben om hun gedrag te veranderen. Dat komt door de juiste mix van interventies die ervoor zorgt dat er op alle lagen ontwikkeld wordt. Het resultaat voor de organisatie is een groep bevlogen medewerkers die weet hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Deelnemers ervaren meer zelfvertrouwen, hebben handvatten om authentiek te kunnen leiden en kunnen duurzame beslissingen nemen. Er is meer plezier op de werkvloer, helderheid in communicatie en verbinding in het team.

Voor een succesvol team-traject is het belangrijk dat we onderhuidse spanningen bespreekbaar maken en hetgeen niet gezegd wordt op tafel krijgen. Maar net zo belangrijk is het dat we aandacht besteden aan de afspraken, rollen en verantwoordelijkheden.

Het resultaat voor jullie is een betere samenwerking, succes als team en natuurlijk een goede sfeer. Je leert met elkaar andere vormen van luisteren, vergaderen en gesprekken voeren. Jullie bouwen aan vertrouwen zodat kwetsbaarheid er mag zijn en je onderling meer begrip krijgt voor jullie achterliggende drijfveren. We creëren helderheid over jullie rollen en verantwoordelijkheden. In dit artikel geef ik alvast wat tips en krijg je een idee van mijn werkwijze bij teambegeleiding.

Opdrachten die ik bijvoorbeeld heb uitgevoerd:

  • Faciliteren van de Raad van Bestuur van een grote bank voor The School of Life
  • 6 maanden programma ontwikkeld en uitgevoerd voor talenten van De Bijenkorf
  • Training Psychology of Selves in leiderschapsprogramma van Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
  • Teamontwikkeling trajecten bij verschillende organisaties met The School of Life
  • Intensief ontwikkeltraject van 3,5 jaar voor advocaat-stagiairs van een Zuid-As kantoor met The School of Life
  • Traineeprogramma begeleiden voor een grote bank met The School of Life
  • Geaccrediteerde opleiding Lichaamsgericht werken voor Psychologen ontwikkeld en uitgevoerd met PAO Psychologie
  • Groepen vrouwelijk leiders begeleid in het programma The Accelerator van New Female Leaders
  • Workshop Purpose op een congres bij een grote groep (120 professionals) in opdracht van &obsession
  • Leiderschapsprogramma voor hoger management met een andere culturele achtergrond ontwikkeld en uitgevoerd voor een grote bank met The School of Life

Reviews