Privacy- en cookiebeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-11-2021.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van IngeDessing.nl.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacy- en cookiebeleid te accepteren.

IngeDessing.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de gegevens die verzameld worden vertrouwelijk en met zorg behandeld worden.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van een contactformulier of een afspraak inplant vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen beantwoorden. Het is mogelijk om deze gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen, stuur hiervoor een mail naar info@ingedessing.nl.

Communicatie
Wanneer u mailt of andere berichten naar IngeDessing.nl verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt u gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw wensen te realiseren en uw verzoeken te beantwoorden.

Bewaartermijn
IngeDessing.nl bewaart uw persoongegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Meer informatie over onze bewaartermijnen aangaande uw persoonlijke gegevens kunt u opvragen via mail: info@ingedessing.nl.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Onderstaande lijst toont de cookies die actief zijn op deze website.

CookieBeschrijving
__cf_bmThis cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.
__cfruidCloudflare sets this cookie to identify trusted web traffic.
_calendly_sessionCalendly, a Meeting Schedulers, sets this cookie to allow the meeting scheduler to function within the website and to add events into the visitor’s calendar.
_cfuvidDescription is currently not available.
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
_gat_gtag_UA_*Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.
_gat_gtag_UA_195985131_1Set by Google to distinguish users.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_GRECAPTCHAThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
cookielawinfo-checbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentNo description
mNo description available.
OptanonConsentOneTrust sets this cookie to store details about the site's cookie category and check whether visitors have given or withdrawn consent from the use of each category.
rc::aThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
rc::bThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
rc::cThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
rc::fThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van deze website, te weten Google Analytics, Mailchimp en Calendly. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Beroepscode en geheimhouding
Inge Dessing is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen en houdt zich aan de beroepscode. Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uw dossier wordt bewaard gedurende maximaal 2 jaar.

Uw rechten 
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Vragen en feedback
Er wordt regelmatig gecontroleerd of de site aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen of feedback heeft kunt u altijd contact opnemen; mail hiervoor naar info@ingedessing.nl.