Organisatieadvies

– Werken jullie aan tientallen projecten zonder een duidelijke purpose?

– Is jullie ambitie niet helder?

– Zijn de medewerkers ‘verandermoe’?

Willen jullie:

– De vitaliteit in de organisatie verhogen?
– Een waardegedreven strategie en energieke medewerkers die daaraan werken?
– Sneller kunnen meebewegen met wat de markt van jullie vraagt?
– Een duurzame organisatie bouwen die bijdraagt aan een betere wereld?

Dan begeleid ik jullie graag in de vorm van organisatieadvies.

Plan een vrijblijvende intake in om te sparren

Als organisatie wil je wendbaar kunnen inspelen op veranderingen en je medewerkers meenemen in de richting van je missie. Daarvoor is een heldere ambitie nodig. Een vitale organisatie heeft oog voor de ambities van haar mensen en weet deze te koppelen aan de organisatiestrategie.

Als partner van Management Strategen begeleid ik samen met mijn collega’s organisaties in veranderprocessen. Wij begeleiden jullie van resultaatgericht denken en KPI’s naar werken vanuit een waardegedreven ambitie.

Wij werken vanuit de gedachte van Contributisme, een grondhouding, waarbij het uitgangspunt niet langer is wat levert ‘t op?, maar wat draagt ‘t bij? Wij gaan uit van duurzaamheid, gezamenlijkheid en zingeving. In een contribuerende organisatie is iedereen zich bewust van de gemeenschappelijke ambitie om waardevolle producten of diensten te leveren én weet iedereen hoe zijn of haar eigen persoonlijke ambitie zich verhoudt tot die van de organisatie.

Wij steken onze tijd liever niet in eindeloze analyses en adviesrapporten. We werken liever met een ambitiedashboard: één a4 waarop te zien is waar de organisatie naartoe gaat en welke bijdrage managers en medewerkers kunnen leveren. We maken duidelijke afspraken, zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek werken en vormen werkgroepen waarin medewerkers vanuit intrinsieke motivatie aan strategische projecten werken. Het doel is om onze expertise snel over te dragen en onszelf zo snel mogelijk weer misbaar maken.

“We cannot solve our problems by using the same thinking that was used to create them.”

 

(Albert Einstein)

Wil je vrijblijvend een intake inplannen?